zondag 22 februari 2009

HAH!

Sms-taal is goed voor kinderen
Sms-taal, een sterk gereduceerde taal boordevol afkortingen, baart leerkrachten en taalpuristen zorgen, maar een nieuwe Britse studie in het Journal of Developmental Psychology komt tot de conclusie dat de taal goed is voor de leesvaardigheid van schoolkinderen. Onder de schoolgaande jeugd is sms-taal aan een snelle opmars bezig, dankzij de populariteit van de mobiele telefoon, chatten en internetdiensten zoals Twitter. Woorden worden er naar hartelust afgekort tot combinaties van cijfers en letters zoals ff w88 (effe wachten) en nx (niks). Het succes van het taaltje bij jongeren baart leerkrachten zorgen, omdat er nog nauwelijks aandacht is voor werkwoordsvormen of grammatica. Toch zou sms-taal ook een positieve invloed hebben. Onderzoekers van Coventry University komen tot die conclusie na een onderzoek bij 88 kinderen tussen tien en twaalf. Ze vroegen de kinderen om een verhaal na te vertellen in enkele sms'jes en gingen na hoe vaak elk kind daarbij gebruik maakte van afkortingen. Vervolgens werd in een aparte test de leesvaardigheid van de kinderen gemeten. Daaruit bleek dat de kinderen die veel gebruik gemaakt hadden van de typische sms-taal gemiddeld ook beter scoorden op de leesvaardigheidtest.De wetenschappers verklaren het verband tussen het gebruik van afkortingen en een betere leesvaardigheid door het feit dat de afkortingen het fonetische bewustzijn van de kinderen stimuleren. “Het is uit eerder onderzoek bekend dat een goed fonetisch bewustzijn leidt tot een betere leesvaardigheid”, zegt hoofdonderzoekster Beverly Plester in het wetenschappelijke tijdschrift New Scientist. De wetenschappers vermoeden ook dat het spelen met taal in het algemeen bevorderlijk is voor het taalgevoel van de kinderen. Plester neemt het dan ook op voor de sms-taal: “Kinderen schenken in hun vrije tijd meer aandacht aan geschreven taal, en ze vinden dat nog leuk ook”, zegt ze.